Druhá tvář Tomáše Richtra – netradiční letní rozhovor

2018. 08. 13. 12:02    
Čas čtení: 4 minuta
F1

13.8. 2018 - Během deseti let komentování živých přenosů velkých cen formule 1 poskytl Tomáš Richtr řadu rozhovorů. Ty objasnily, jak se ke komentování dostal, co ho na něm nejvíc baví a hlavně se v nich pokusil přiblížit problematiku mýtického světa F1. Další rozhovor by tedy v tomto ohledu nepřinesl nic nového. Pokud by ten následující nebyl jiný. V něm se bavíme o tom, co Tomáš Richtr dělá, když zrovna nekomentuje. A není toho rozhodně málo. Tomáš Richtr totiž už mnoho let působí jako manažer vývojových, implementačních a provozních projektů. Řadu let byl provozním ředitelem společnosti Kapsch zodpovědné za mýtný systém v České republice. V současnosti řídí projekty vývoje a implementace systémů pro řízení letového provozu. Jak sám říká: Nevěřili byste, kolik mají formule 1 a letový provoz společného.

Co tedy přesně děláte, když zrovna nekomentujete přenosy F1?

Řada lidí si pravděpodobně myslí, že mezi velkými cenami formule 1 jen tak lelkuji. A vlastně jen dělám to, co mě baví, a ještě za to beru honorář. Avšak také mezi závody jsem hodně zaneprázdněn. Děláním toho, co mě baví! Pro českou společnost CS SOFT řídím projekty, které spočívají ve vývoji, programování, implementaci a zajištění provozu systémů pro řízení letového provozu a podpůrných řešení, jako jsou simulátory pro řídící. Jakmile CS SOFT sežene zakázku, ať už v Evropské unii, nebo například Izraeli, Indonésii či Bangladéši, ukáže na mě šéf prstem a to mě učiní zodpovědným za celý životní cyklus projektu. Od rozpočtování a zajištění zdrojů, přes vývoj, integraci, testy až po úspěšné předání řešení zákazníkovi a jeho stabilní provoz. Takže lidé mají pravdu v tom, že dělám to, co mě baví nejen o víkendech velkých cen F1, ale také mezi nimi. A jsem za to placen.

Na jakých projektech jste působil před érou ve společnosti CS SOFT?

Skoro osm let jsem spolupracoval se společností Kapsch, která je u nás nejvíce známá díky systému pro výběr mýta. Pět let jsem působil jako provozní ředitel a v této pozici se zodpovídal přímo Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvu dopravy za kvalitu služeb. Parametry kvality jsme drželi bezpečně nad hodnotami danými smlouvou, a je tomu tak i dnes. Pro Kapsch jsem pak ještě působil na projektech v Rakousku, Rusku a Bělorusku. V dřívějších letech jsem stál u zrodu mobilního operátora Oskar a jeho přerodu ve Vodafone, konkrétně v roli šéfa centra provozu systému.

 Zní to jako dva zcela odlišné světy: formule 1 a systémy řízení letového provozu…

Zní, to je pravda. Ale mně na tom fascinuje právě to, kolik mají tyto dva světy společného. Perfekcionismus, komplexita, rozličnost a lidé různých odborností i osobností. V obou světech se potkává široká škála různých oborů a v nich nadaní, talentovaní lidé. Zatímco ve světě formule 1 je vše motivováno tím udělat závodní auto o desetinu sekundy na kolo rychlejší, v letectví je to absolutní bezpečnost a nulové ztráty na životech. Systémy, které naše firma vyvíjí, toho zásadní měrou pomáhají dosáhnout. Jsou to dva odlišné cíle, ale principy, jakých je toho dosaženo, jsou překvapivě shodné.

O tom se dá polemizovat. Ve formuli 1 lidé podstupují rizika dobrovolně, zatímco v letectví lidé cestovat tak trochu musí a jde jim vlastně jen o to neumřít.

Neumřou tím, že je letadlo dopraví do cíle. Úspěšně, ale i rychle. O to se vedle samotného letadla a jeho posádky zaslouží také řízení letového provozu, které běží na našich systémech. Podobně jako během velkých cen je v reálném čase zpracováváno obrovské množství dat, tato data jsou analyzována a na základě těchto analýz jsou činěna rozhodnutí, která vedou k úspěchu, to samé se děje i v letovém provozu. Tedy že se zpracovávají data v reálném čase a na základě těchto dat se dělají rozhodnutí, které dané letadlo, a tím pádem jeho pasažéra, dopraví do cíle nejen bezpečně, ale i rychle. Bezpečnost a rychlost jsou společným jmenovatelem světů F1 a letectví.

Ve formuli 1 se dá podstatně více riskovat. V letectví vůbec….

Princip identifikace, vyhodnocování a řízení rizik je ve formuli 1 i v letectví vlastně úplně stejný. Mají společný cíl: eliminovat jakákoli selhání, ať technická, lidská nebo procesní. Určitě není náhodou, že se v obou světech používají zažité termíny ‚pilot‘ a ‚kokpit‘. Titanic také chtěl doplout bezpečně, ale rychle. Nekonečný princip učení se z chyb, vedoucí k pomyslné dokonalosti v podmínkách extrémních nároků, je jedna z hlavních věcí, která mě na tom všem fascinuje. A to jsou všechno principy, které reflektujeme v systémech, jež ve společnosti CS SOFT vyvíjíme a dodáváme. Není také bez zajímavosti, jak důležité jsou v obou oborech důležité simulátory, byť ten v letectví není kokpit letounu, jak by si asi ledaskdo hned představil, nýbrž simulátor řízení letového provozu. Nesmírně složité řešení, které ho ale činí velmi fascinujícím

Co dalšího mají oba světy společného?

Krásnou složitost a barvitost celé té struktury, ve které se potkávají všechny pomyslné obory a v nich řada lidí s talentem a se zapálením pro věc: programátoři, pracovníci výzkumu a vývoje, technologičtí experti, ale také odborníci na marketing, finance, lidské zdroje, právo… a mohl bych pokračovat dál. Ve formuli 1 léta existuje zažitá rádoby legrace, že se po dosažení úspěchu děkuje úplně všem, od rodičů až po uklizečky. Je ale pravdou, že důležitý je každý kus toho systému. Před lety jsem zažil porady super-top-managementu, které věnovaly dlouhé minuty tomu, že kanceláře nebyly řádně uklizeny. Jak taková firma pak může činit důležitá strategická rozhodnutí? Chci tím říci, že jsou asi obory, ve kterých si něco takového firma může dovolit, my ale v žádném případě ne. Ani my, ani týmy F1 by neměli požadované výsledky.

Říká se, že vůz F1 je jako letadlo, jen koly vzhůru

Dá se to celkem jednoduše spočítat, ale stejně mě nikdy nepřestane fascinovat, že se do vzduchu vznese něco jako Airbus A380. Obdobně má vůz formule 1 třeba čtyřnásobek nebo pětinásobek své váhy, díky přítlačným silám generovaným jeho aerodynamikou. Opět společné termíny pro oba světy: aerodynamická síla, jízda v úplavu, vzdušný vír, turbulence. Není tajemstvím, že kdyby měly tunely strop stejně hladký jako povrch silnice, jela by formule bez problémů po stropě. A spojením letectví a závodů F1 ostatně vznikl velmi atraktivní soutěžní obor: Red Bull Air Race. Tam se s letadly přímo závodí.

Jak vůbec dokážete zkombinovat roli komentátora F1 a projektového manažera v letectví?

Formule 1 vždy byla mým koníčkem. A mnozí asi potvrdí, že když máte vášeň pro své hobby, žádá si to hodně času a energie. V mém případě je to nespočet večerů a hlavně víkendů, které trávím s F1, místo toho, abychom jezdili s přáteli nebo blízkými na různé akce. Když bylo závodů během sezony šestnáct, nebyl to takový problém, jako když jich je dvacet jedna. Právě skončená série pěti velkých cen během šesti víkendů už byla trochu o morálce. Má práce projektového managementu je sice z povahy věci zaměstnání, ale díky unikátnímu naturelu firmy CS SOFT se stalo také mým koníčkem. Nic není dokonalé, ale museli byste to zažít na vlastí kůži, abyste pochopili mé přesvědčení, podle kterého mám CS SOFT za jednoho z top zaměstnavatelů na českém trhu práce. Baví mě se problematikám naší firmy věnovat i ve volném čase a o víkendech. No uznejte, kdo to tak má? Díky takovému zapálení pak firma dostává zpět mnohonásobně více, protože díky flexibilitě a nadšení dosáhnete třeba jeden a půl nebo dvojnásobku produktivity práce normálně odpovídající jednomu zaměstnanci.

autor:  http://www.gpf1.cz

Cookie settings